Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Libra NET – efektywne zarządzanie biblioteką

jak przenieść Twoją bibliotekę w zupełnie nowy wymiar

O roli drzew w życiu człowieka na podstawie opowiadania Petera Carnavasa Ostatnie drzewo w mieście

Cel główny:

Uczeń potrafi określić rolę drzew w ekosystemie i życiu człowieka.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wie, jaka jest rola drzew w życiu człowieka; 
 • wie, jaka jest budowa drzewa; 
 • zna cykl rozwoju drzew; 
 • wie, co jest wykonane z drewna, a co nie; 
 • potrafi nazwać uczucia Edwarda.

Warunki techniczne: 

 • liczba uczestników: 15-20; 
 • wiek uczestników: 6-9 lat; 
 • miejsce zajęć: sala lekcyjna;
 • czas trwania zajęć: 60 minut.

Treści przekazane: 

 • rola drzew w życiu człowieka.

Metody pracy: 

 • praca z tekstem;
 • pogadanka;
 • burza mózgów.

Forma pracy:

 • zespołowa; 
 • indywidualna.

Materiały:

tekst bajki, tekst zagadki, listki z papieru, biała kartka papieru (z napisem „Co nam dają drzewa?”), rekwizyty do budowy drzewa (kora, liści, wełna), ilustracje przedstawiające cykl rozwojowy dębu, różne przedmioty zrobione z drzew (papieru) i innych materiałów, mazaki, ołówki lub długopisy.

Literatura wykorzystana do zajęć:

 • Andrychowska-Biegacz J.: Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych. 50 przykładów do praktycznego wykorzystania, Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2006. 
 • Carnavas P.: Ostatnie drzewo w mieście, Gdańsk: Wydawnictwo Adamada, 2015.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Prowadzący wita uczestników zajęć. Prosi o wybranie sobie karteczki w kształcie listka, na którym ma napisać swoje imię (wizytówka). Następuje wprowadzenie do tematu poprzez rozwiązanie zagadki. Prowadzący czyta zagadkę, a chętne dziecko ją rozwiązuje.

  Rośnie w lesie lub przy drodze, ma koronę oraz pień.
  Mogą na nim mieszkać ptaki, ludziom daje miły cień.


  Rozwiązanie zagadki: drzewo

 2. Prowadzący bierze do ręki książkę Ostatnie drzewo w mieście i czyta bajkę we fragmentach, po których zadaje pytania. Dzieci odpowiadają na nie i omawiają ilustracje. 

  • Prowadząca czyta bajkę do fragmentu: „Był to...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 16 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza 800 artykułów dla bibliotekarzy
Drukowane numery pocztą
Szkolenia i porady prawne
Archiwum wszystkich numerów

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

01/2022

...lub zamów numer Biblioteka Publiczna 01/2022

W cenie 23,00 zł

Zamów numer