Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Bibliotekarski PO WER

Bibliotekarski PO WER
Zdjęcia: z archiwum BP w Piasecznie

Wnętrze jednej z fińskich bibliotek

Pobierz
Format .pdf, 251,57 KB

Biblioteka Publiczna w Piasecznie realizuje projekt „Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!” finansowany z Funduszy Europejskich z programu „PO WER” (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) w ramach „Ponadnarodowej mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

INSPIRUJĄCY PROGRAM

Słowa „A journey of thousand miles begins with a single step” (Podróż długa na tysiąc mil rozpoczyna się od jednego kroku) są doskonałym punktem wyjścia, by opisać poszukiwanie dróg rozwoju, dążenia do zwiększania swoich kompetencji, a jednocześnie przygodę, która stała się udziałem pracowników Biblioteki Publicznej w Piasecznie za sprawą udziału w programie „PO WER” (Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój). Jest to program finansowany z Funduszy Europejskich, stwarzający szerokie możliwości zdobywania nowych doświadczeń i podnoszenia kompetencji dorosłych. Związany jest z mobilnościami (wyjazdami zagranicznymi do instytucji partnerskich – przyjmujących). Przyznane dofinansowanie obejmuje pokrycie kosztów obejmuje pokrycie kosztów realizacji kursów i zadań projektowych, podróży, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników projektu.

KROK PIERWSZY: WNIOSEK

Piaseczyńscy bibliotekarze napisali wniosek, w którym podkreślili potrzebę podnoszenia kompetencji językowych w zakresie nauki języka angielskiego oraz chęć udziału w job shadowingu w fińskiej bibliotece. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Biblioteka Publiczna w Piasecznie otrzymała dofinansowanie i zaczęła realizację projektu „Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!” finansowanego z Funduszy Europejskich z programu „PO WER” w ramach „Ponadnarodowej mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych”. W praktyce oznaczało to dwie mobilności (wyjazdy zagraniczne), do których należały: wyjazd na dwutygodniowy kurs języka angielskiego na Malcie dla pięciorga pracowników biblioteki oraz job shadowing dla sześciorga pracowników biblioteki w Helsinki Central Library Oodi w Finlandii. Można pomyśleć, że tego rodzaju programy są kierowane tylko do młodzieży uczącej się i studentów, ale jak się okazuje, mogą z nich korzystać dorośli, którzy pragną się rozwijać na dowolnym etapie życia.

PRZYGOTOWANIA

Przed pierwszym wyjazdem uczestnicy programu wzięli udział w kursie języka angielskiego z przygotowaniem kulturowym, na którym poznali geografię, kulturę i zabytki Malty i Finlandii. Z uwagi na pandemię zajęcia odbywały się online od listopada 2020 do marca 2021 r. Po tym etapie pracownicy biblioteki rozpoczęli przygotowania do wylotu na Maltę. Tam brali udział w dwutygodniowym kursie języka angielskiego w Maltalingua School of English z native speakerem Paulem Atkinsem. Drużyna z biblioteki podnosiła swoje kompetencje językowe, poznawała słownictwo branżowe i ćwiczyła konwersacje w tym języku.

TRZY DNI INSPIRACJI

Kolejną zaplanowaną w projekcie mobilnością był wyjazd Finlandii. Uczestnicy wzięli udział w trzydniowym jobshadowingu w Helsinki Central Library Oodi, gdzie czerpali inspiracje i innowacyjne pomysły z jednej najsłynniejszych bibliotek publicznych na świecie. Mogli przyglądać się pracy fińskich bibliotekarzy, zbierać pomysły i ciekawe rozwiązania i poznać formy tworzenia ciekawej oferty dla użytkowników. Zdobytą wiedzą oraz poznanymi nowinkami technologicznymi i ciekawymi rozwiązaniami pracownicy biblioteki podzielili się podczas warsztatów po powrocie z mobilności.

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ

Chcąc podzielić się wrażeniami i inspiracjami, Biblioteka Publiczna w Piasecznie zorganizowała warsztaty upowszechniające rezultaty projektu w grudniu 2021 r. Na spotkanie przybyło 30 bibliotekarzy. Uczestnicy projektu opowiadali, jakie korzyści przyniosła im obserwacja pracy bibliotekarzy w Finlandii, i dzielili się zdobytą wiedzą i pomysłami zaczerpniętymi z fińskich bibliotek. Odpowiadali na pytania zadawane przez uczestników oraz przekazywali zainteresowanym cenne informacje. Drugą część spotkania stanowiły prelekcje Sebastiana Musielaka (tłumacza literatury fińskiej) zatytułowane „Finlandia – szersza perspektywa” i „Finlandia – literatura najnowsza”. Spotkaniu towarzyszyła dwujęzyczna wystawa „Podróże po literaturze”, przygotowana przez pracowników biblioteki. Powstała ona w ramach realizacji zadań związanych z projektem.

WDROŻENIE

Pracownicy biblioteki wrócili z mobilności z ciekawymi pomysłami, inspiracjami i wiedzą. Część z nich udało się już wdrożyć w naszej bibliotece: na stronie internetowej powstały recenzje książek w języku polskim i angielskim, które przygotowali uczestnicy projektu. Dział promocji i animacji, zainspirowany szatą graficzną plakatów w fińskich bibliotekach, stworzył nowe wersje plakatów i szablonów i ujednolicił je pod kątem czytelności i dostępności dla odbiorców. Powstała również broszura przedstawiająca zestawienie wszystkich filii i zbiorów biblioteki wraz z mapką. W przygotowaniu jest także wersja w języku angielskim. Powstaje książeczka, którą będziemy rozdawać naszym najmłodszym czytelnikom. Będzie zawierała podstawowe informacje o bibliotece dla dziecka, które jest zapisywane do biblioteki, i kieszonkę na kartę małego czytelnika. Na nasz grunt przeniesiono tez kilka ciekawych aktywności dla użytkowników, np. wspólne układanie puzzli przez czytelników czy oznaczenie bestsellerów w zbiorach specjalnymi naklejkami, które bibliotekarze polecają. Dużo pomysłów do wykorzystania jeszcze przed nami.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie realizuje projekt „Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!” finansowany z Funduszy Europejskich z programu „PO WER” (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) w ramach „Ponadnarodowej mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.